Històric

Jurat

Benvinguda / Benvingut al WAPPS 2021/2022 Concurs de creació de Webs i Apps

2021-22

Gemma Medina

Llicenciada en Filologia Catalana i Tècnica en gestió editorial en Oberta Publishing

Lina Camprubi

Coordinadora de mobilitat i professora de cicles formatius d'Informàtica a l'Institut Tecnològic de Barcelona